نمایشگاه صنعت و ساختمان اصفهان از 6 آبان ماه الی 10 آبان ماه 1400برگذارشد که تیم راه تجار افتخار ملاقات با مشتریان قدیمی و آشنایی با عزیزان جدید را داشت. در این نمایشگاه شرکت راه تجار با محوریت سه حوزه اصلی، سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، خدمات 0 تا 100 طراحی معماری و اجرا و خدمات تخصصی در حوزه بازرگانی ویژه صنعت ساختمان افتخار تعامل با همکاران، سازندگان و تامین کنندگان را داشت.

دیدار شما عزیزان در این نمایشگاه موجب مسرت ما بود و امیدواریم در رویدادهای پیش رو شما عزیزان را کنار خود داشته باشیم.