این سری کلیپهای آموزشی بصورت مختصر در مورد موضوعی از بازرگانی صحبت میکند اما برای دریافت فایلهای فیلم بالا ۲ ساعته به همراه فایل های PDF آموزشی به لینکهای زیر مراجعه کنید

فیلمهای مربوط به مباحث بازاریابی مشتری یابی

https://rahetojar.ir/link-19/tralear

فیلمهای مربوط به مباحث فرایند بازرگای

 https://rahetojar.ir/link-19/paclear 

فیلمهای مربوط به مباحث مدیریتی

https://rahetojar.ir/link-19/manlear