مشخصات برنامه معرفی شده 
نام برنامه :
Bluecoins- Finance And Budget
کاربرد :
مالی

شرح مختصری  از برنامه   :

نرم افزاری برای مدیریت حساب های شخصی می باشد که با استفاده از آن می توانید کنترل کاملی بر روی دخل و خرج هایتان داشته باشید. این نرم افزار امکان ثبت تمام تراکنش ها در طول روز، یادآوری کردن موعد قبض ها،کنترل و نظارت بر روی امور مالی شخصی، برنامه ریزی برای بودجه های شخصی و … را به شما می دهد.