مشخصات کتاب

نام کتاب :
کتاب لبخند‌ بی‌لهجهمرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/70136

نام نویسنده :
  فیروزه‌ دوما(جزایری)
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/70136

شرح مختصر :

مهاجرت گوشه‌های تاریک و روشن زیادی دارند و کسانی که از سرزمین مادریشان مهاجرت کرده‌اند تجربیات ناب و جذابی از برخورد فرهنگ ایرانی با فرهنگ کشورهای مقصد داشته‌اند. تجربیات مهاجران ایرانی خاطرات تلخ و شیرینی است که نشان می‌‎دهد مهاجرت نه سفید و آسان است و نه تاریک و پیچیده. مهاجرت یک ماجراجویی است که می‌تواند برای هرکسی سرنوشت متفاوتی داشته باشد. کتاب لبخند بی لهجه کتاب جذابی است که از زبان یک دختر مهاجر نوشته‌شده است و پر از لحظاتی است که خنده روی لب مخاطب می‌آورد.