مشخصات کتاب 

نام کتاب :
حقایق نهان،دروغ‌های عیان

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/108927

نام نویسنده :
 تیمور کوران
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/108927

شرح مختصر :

چقدر ممکن است عقیده یا نظری را که در دلمان هست همان طور که هست بیان کنیم؟ وقتی نظرمان را درباره‌ی یک موضوع و مسئله‌ای می‌پرسند چقدر به مخاطب نگاه می‌کنیم و نظرمان را باتوجه به مخاطب بیان می‌کنیم؟ کوران نویسنده‌ کتاب حقایق نهان، دروغ‌های عیان می‌گوید در بیشتر مواقع ما این کار دوم را می‌کنیم. یعنی فشار اجتماعی روی ابراز عقیده و نظرمان اثر می‌گذارد. این تفاوت بین ترجیح شخصی ما و ترجیح عمومی چیزی است که تیمور کوران اسمش را گذاشته تحریف ترجیح یا انحراف ترجیح و در این کتاب چشم ما رو به پیامدهای این تفاوت باز می‌کند.