مشخصات کتاب

نام کتاب :
مردی به نام اوه


مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/64664
نام نویسنده :
فردریک بکمن

لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/64664

شرح مختصر :

داستان کتاب مردی به نام اوه در موردِ زندگیِ پیرمردی سوئدی به نامِ <اووِه لیندال> است که بسیار منظم و قانون مدار است و برایِ خود قوانین عجیبی دارد، مثلاً فقط ماشین “ساب” سوار میشود و رفاقتش را با تنها دوست و همسایه اش به دلیل آنکه “ولوو” سوار میشود بهم زده است… این مردِ عجیب و بدخلق، همسرش <سونیا> را از دست داده است. همسری که <اووِه> او را عاشقانه میپرستد و به قولِ خودش <سونیا> از انجیل نیز برایش مقدس تر است.