مشخصات کتاب

نام کتاب :
کتاب طرح تجاری یک صفحه‌ای


مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/99955

نام نویسنده :
 جیم هورن (Jim Horan)
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/99955

شرح مختصر :

کتاب کسب و کار «طرح تجاری یک صفحه‌ای»، به طور مستقیم روی طرح تجاری یا Business Plan تمرکز دارند. این کتاب برای افرادی تدارک دیده شده که قصد ایجاد یک کسب و کار و تبدیل شدن به کارآفرین موفق را دارند و در پرورش ایده خود، با چالش‌های زیادی رو به رو هستند. هر کارآفرین برای ایجاد کسب و کار خود، به تحلیل و بررسی چالش‌ها نیاز دارد و باید با دقت، ریسک‌ها و ایده‌هایی که در ذهن دارد را با حساب و کتاب پیش ببرد.