مشخصات کتاب

نام کتاب :
به آرامی عجله کنید (در مسیر کارآفرینی)


مرکز تهیه :
https://www.adibanbook.ir/

نام نویسنده :
امیرحسین عزیزی-حمیدرضا عزیزی
لینک مرکز :
https://www.adibanbook.ir/

شرح مختصر :

در این کتاب سعی بر این بوده ، روایتی درست از مسیر کارآفرینانه و آموزش مفاهیم نوین در دنیای کارآفرینی ارائه نماییم تا نیاز مخاطب به مطالعه مقالات و منابع متعدد را برطرف نموده باشیم. از اینرو کتاب پیش رو مشتمل بر سه فصل مبانی و مفاهیم کارآفرینی، کارآفرینی و فناوری اطلاعات و مفاهیم نوین در تجارت الکترونیک می باشد. در هر فصل مثال هایی از کسب و کارهای داخلی و خارجی آورده شده تا در تفهیم بهتر مطالب، راهگشای مخاطبان باشد. معتقدیم که قدرتِ دانش، در به اشتراک گذاشتن آن است. امید است با مطالعه کتاب حاضر، با رویکردی درست و منطقی به جهانی که کارآفرینان آن را اداره می کنند، بپیوندید.