مشخصات کتاب
نام کتاب :
چطور با هر جور ادمی ارتباط برقرار کنیم

مرکز تهیه :
فروشگاه مجازی کتاب راه
نام نویسنده :
لیل لوندز
لینک مرکز :
https://www.ketabrah.ir/

شرح مختصر :

ترفندهای ساده و مفیدی را به شما معرفی می کند تا بفهمیم چطور با هر جور آدمی ارتباط موثری برقرار کنیم