مشخصات کتاب
نام کتاب :
خود برتر
مرکز تهیه :
https://www.digikala.com
نام نویسنده :
مایک بایر

لینک مرکز :
https://www.digikala.com/product/dkp-1786338شرح مختصر :

آیا واقعا همونی هستی که میخواستی باشی؟
آیا این همون زندگیه که واقعا میخوای؟
آیا هر روز، بهترینِ خودت هستی؟
چیو میتونی امروز تغییر بدی؟
به این سوالات چگونه پاسخ می دهید؟ در مورد زندگی روزمره خود فکر کنید. آیا در حال پیشرفت هستید یا درجا می زنید؟ آیا روزهایتان پر است از کار، روابط و فعالیت هایی که برایتان خوبند یا احساس می کنید که در تردمیلی از مسئولیت ها گیر افتاده اید؟ اگر آرزوی زندگی بهتری دارید، الان وقت آن است که آرزویتان را به واقعیت تبدیل کنید. و ابزاری که نیاز دارید در اختیارتان است تا یک زندگی را طراحی کنید که عمیق ترین لایه ها را پر می کند. کتاب «خود برتر» این را به شما نشان خواهد داد.