مشخصات کتاب
نام کتاب :
نه برای لقمه ای نان
مرکز تهیه :
فروشگاه مجازی 30 بوک
نام نویسنده :
کونوسوکه ماتسوشیتا
لینک مرکز :
https://www.30book.com/

شرح مختصر :

دریک جمله باید بگوییم که این کتاب، آداب بازرگانی و اخالق مدیریت را برای ما توصیف و تشریح میکند

در این کتاب نویسنده تجربیاتی را از زبان خود در حوزه کارمندان ارزش مند و تصمیم گیری در مدیریت است برای ما می گوید.