مشخصات کتاب
نام کتاب :
قدرت بی پولی
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/92470نام نویسنده :
دنیل پیسنر ، دیموند جان
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/92470

شرح مختصر :

پول قدرت و اعتبار به همراه می‌آورد. بی‌پولی باعث بروز خلاقیت می‌شود. پول کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، بی‌پولی عطش موفقیت را بیشتر می‌کند. همیشه در مدح و ستایش پول گفته‌اند اما این‌بار درکتاب «قدرت بی‌پولی» نویسنده تفکر رایج در مورد بی‌پولی را زیر سوال برده است. و از مزایایی که بی‌پولی در اختیار انسان قرار داده است سخن گفته است. قدرت بی‌پولی یک اثر موفق در حوزه‌ی اقتصاد رفتاری است که دو تن از نویسندگان برجسته‌ی آمریکا یعنی دیموند جان و دنیل پیزنر این کتاب را به رشته تحریر درآورده‌اند.