مشخصات کتاب
نام کتاب :
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

مرکز تهیه :
https://taaghche.com
نام نویسنده :
مگان دیواین
لینک مرکز :
https://taaghche.com/book/64912شرح مختصر :

عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست یا مواجه با اندوه و فقدان در فرهنگی که این‌ ها را بر نمی‌ تابد اثری از مگان دیواین درباره مواجه با اندوه و بحران فقدان است.
مگان دیواین، که خود، عشق و فقدان را عمیقاً تجربه کرده است، همدمی قوی و دلسوز است. او، که خودش عزیزی را از دست داده است، می‌داند که زندگی برای همیشه تغییر خواهد کرد و هیچ راهی هم برای کنارآمدن با آن نیست و زندگی در جریان است.
فقدان و سوگ دیدگاه مان را تغییر می‌دهد. دنیای ما برای همیشه تغییر کرده است و هیچ راهی نیست که بخواهیم به دنیای قبلمان برگردیم. یگانه وظیفهٔ درونیِ شما ایجاد نقشه‌ای جدید و دقیق است. مگان هوشمندانه می‌گوید: «ما اینجا نیستیم که درد خود را برطرف کنیم، بلکه اینجاییم که بر آن مرهم بگذاریم.»