مشخصات کتاب
نام کتاب :
به دستش بیاور
مرکز تهیه :
https://hooshemosbat.com/shopنام نویسنده :
گری واینر چاک
لینک مرکز :
http://www.coca.ir/

شرح مختصر :

کتاب به دستش بیاور (Crushing it) اثر گری واینر چاک از کتاب های مشهور و پر فروش در زمینه کسب و کار اینترنتی است که به اهمیت یک برند شخصی و این که چگونه از تکنولوژی و رسانه های اجتماعی برای ساخت برند استفاده کنید می پردازد.

گری وی معتقد است فارغ از این که به چه کاری مشغول باشید شما نیز می توانید از فضای ایجاد شده در دنیای مجازی به نفع خود استفاده کنید. او ساخت یک برند شخصی را شاهکاری می داند که در دنیای امروز هر کس می تواند به آن دست پیدا کند و کتاب به دستش بیاور راهنمای کامل برای انجام این کار است.