مشخصات کتاب
نام کتاب :
آنچه می گوییم و آنچه بدست می آوریم

مرکز تهیه :
https://hooshemosbat.com/shopنام نویسنده :
جان گری
لینک مرکز :
https://voiceebook.com/

شرح مختصر :

این کتاب ارزشمند از سری کتابهای سفارشی کوین ترودو میباشد که تاکید بر مطالعه این کتاب ارزشمند کرده است….
کتاب کامل آنچه میگوییم و آنچه بدست می آوریم اثر دکترجون گری….مبارزه ی حقیقی در زندگی این نیست که شما هرچه بخواهید به آن دست یابید، بلکه، اینست که آنچه را که دارید باز هم در طلبش باشید. باید خواهان آن باشید بسیاری از مردم یاد گرفته اند که آنچه را که می خواهند چگونه باید بدست آورند.