در جواب این سوال باید عرض کنیم ، در حال حاضر خیر ولی در آینده با برگزاری امتحان برای هر دوره امکان اخذ مدرک را فراهم میکنیم چرا که با توجه به آنلاین بودن کلاسها باید برای اعطا مدرک اطمینان داشته باشیم که دوستان کلاس را مطالعه کرده و به آن اشراف دارند و نکته جالب اینکه امتحانات هم بصورت آنلاین خواهد .

همچنین هزینه ناچیزی نیز بابت صدور مدرک در همان زمان اخذ خواهد شد 

نکته مهم آنکه حتی اگر شما الان از کلاس استفاده کنید باز میتوانید مدرک کلاس را با پاس کردن امتحان آن کلاس بگیرید.