شما با عضویت در باشگاه میتوانید از خدمات و فیلم های رایگان در حوزه اموزش صادرات و اموزش داخلی و دیگر سر فصل ها که در لینک زیر مشخص شده

https://rahetojar.ir/link-19/leexpall


همینطور از امکانات باشگاه و محصول یا خدمات خودتون رو بصورت رایگان به دیگر اعضا معرفی کنید 


همینطور با اپشن فیلتر و سرچ در سایت از خدمات و محصولات اعضای دیگر دسترسی داشته باشید.