سایت های دایرکتوری اطلاعاتی در مورد شرکت های فعال تجاری در کشور های مختلف به ما میدهد همانند کتاب اول که در مورد شرکت های داخلی اطلاعات دارد  برای دیدن سایت ها از لینک زیر اقدام کنید

https://rahetojar.ir/link-1/link-5/mosada