در باشگاه راه تجار گزینه ای برای نمایش دادن سرمایه گذاران نداریم اما شما میتوانید پروژه ای که برای آن میخواهید جذب سرمایه داشته باشید از طریق فرم ثبت سرمایه از لینک زیر استفاده کنید

 https://rahetojar.ir/link-1/link-7/link-32/sarnia01

.پس از ثبت اطلاعات پروژه در سایت به نمایش درآمده و در صورت جذاب بودن برای سرمایه گذاران با شما تماس میگیرند.

لینک پروژه های سرمایه گذاری

https://rahetojar.ir/link-1/link-7/link-32/sarpor01