بله آقای سوری سمینار برگزار می کنند و نحوه اطلاع رسانی آن از طریق وب سایت و پیامک و برنامه واتساپ و پیج های اینستای شرکت میباشد

همچنین آقای سوری میتواند در سمینار های شما همکاری داشته باشد

لینک آموزش سازمانی و سخنرانی سمینارها

https://rahetojar.ir/link-17/amosaz