مشخصات فیلم
نام کارگردان :
آلفونسو گومز رهون
سال تولید :
2017
نام بازیگر اصلی :
تام هالندژانر فیلم :
تاریخی

شرح مختصری  از فیلم  :

فیلم جنگ جریان داستان واقعی دو مخترع بزرگ آمریکایی در سالهای پایانی قرن نوزدهم است یکی توماس ادیسون بزرگترین مخترع تاریخ و دیگری جرج وستینگهاوس که در آن هرکدام در جستجوی راهی برای اثبات توانایی و برتری جریان الکتریکی ابداعی خود هستند ادیسون در تلاش برای بدست آوردن سهم بازاراز سیستم روشنایی آریکا از طریق جریان مستقیم و از سویی دیگر ،وستینگهاوس در تلاش یرای اثبات برتری جریان متناوب است که در نهایت به برتری جریان متناوب و شکست ادیسون ختم می شود