مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
خشکبار
کد تعرفه :
8135000
نام کالا :
 میوه های خشک
نام کالا به انگلیسی :
mixtures of nuts or dried fruits

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر