مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنایع دستی
کد تعرفه :
570210
نام کالا :
فرش دست باف
نام کالا به انگلیسی :
kelem,schumacks,karamanie and similar hand woven rugs

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر