مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
مواد غذایی
کد تعرفه :
080620
نام کالا :
کشمش
نام کالا به انگلیسی :
Dried Grapes

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر