مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
مواد غذایی
کد تعرفه :
040150
نام کالا :
شیر و خامه
نام کالا به انگلیسی :
Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر

source : http://trademap.com/