مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
 سنگ های ساختمانی
کد تعرفه :
680221
نام کالا :
سنگ مرمر
نام کالا به انگلیسی :
Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even ...

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر


 


source: http://trademap.com/