مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
حبوبات
کد تعرفه :
07102200
نام کالا :
لوبیا چیتی
نام کالا به انگلیسی :
Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر

 source : http://trademap.com/