مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
خشکبار
کد تعرفه :
080420
نام کالا :
انجیر
نام کالا به انگلیسی :
Figs (Ficus carica)

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر