مشخصات کتاب
نام کتاب :
ثروت مللمرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/109392نام نویسنده :
آدام اسمیت

لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/64890

شرح مختصر :

کتاب ثروت ملل، به تشریح دلایلی که باعث رشد اقتصادی ملت‌های مختلف شده است، می‌پردازد و در این مورد بیشتر به تاثیر نیروی مولد در ثروت ملت‌ها اشاره می‌کند. آدام اسمیت نویسنده کتاب ثروت ملل بر این باور است که در کشورهای ثروتمند، نیروی مولد بیش از ذخائر ارزی و یا شرایط خوب اقلیمی، در بالابردن شاخص رشد اقتصادی و صنعتی آن کشور سهم دارد.

کتاب ثروت ملل دیدگاه جدید و متفاوتی را در مورد دلایل ثروت کشورها ابراز می‌کند که با دانستن آن می‌توان موجبات رشد و رفاه یک ملت را فراهم کرد. در کتاب ثروت ملل خواهید دید که گاه خودخواهی افراد منجر به رشد اقتصادی آن جامعه می‌شود.