فرم اعلام همکاری

شرکت راه تجار با رویکردی جدید در کارآفرینی در پی آن است برای افرادی که میخواهند به صورت مستقل کار کنند فرصت‌های شغلی ایجاد کند
 ما فضا و امکانات اولیه کار و فعالیت تخصصی را در اختیار شما قرار داده و تضمین می‌کنیم که اولین مشتری خدمات تخصصی ارائه شده توسط شما باشیم
 در صورتی که مهارت های مورد نیاز مجموعه راه تجار را دارید می ‌توانید برای همکاری به صورت حضوری و غیر حضوری درخواست خود را ارائه بدهید

 راه تجار بستری برای رشد و پیشرفت