یک فرآیند تکنولوژی محور برای تحلیل داده هاست.

این فرآیند در نهایت BIیا به اختصار   Business intelligence

هوش تجاری، برای BI به مدیران، صاحبان کسب و کار و تمام تصمیم گیرنده های اساسی یک کسب و کار، اطلاعاتی عملی میدهد. ابزارهای آنالیز و تحلیل داده ها به صورتهای مختلفی ارائه میشود؛ مثال گزارش، داشبورد، چارت، نقشه، گراف و تمام ابزارهایی که بتوانند .اطلاعات و داده های خام را در قالب های بصری و قابل استفاده به نمایش درآورند.

در حقیقت هوش تجاری به شما به عنوان یک مدیر کمک میکند، بفهمید که چه عواملی در موفقیت یا شکست پروژه هایتان موثر است. همین باعث میشود که بتوانید بفهمید چه عواملی سود بیشتر برای شما رقم میزنند و چه عواملی سود کمتری برای شما به .همراه دارند .

به معنای استفاده موثر از نرم افزار و خدمات برای انتقال داده ها به منظور تبدیل به اطلاعات عملی است که این هوش تجاری اطلاعات عملی منجر به تصمیمات راهبردی واستراتژی های کسب و کار خواهد شد. ابزارهای هوش تجاری تجزیه و تحلیل مجموعه داده ها و یافته های تحلیلی موجود، خلاصه گزارش ها، نمودارها، داشبورد و نقشه ها را برای ارائه اطلاعات به کاربران درباره وضعیت کسب و کار در دسترس قرار میدهد.

هوش تجاری را آنالیز یا تجزیه و تحلیل توصیفی نیز می نامند، به این دلیل که وضعیت گذشته یا وضعیت فعلی را توصیف میکند. مایکل فورمن گرمن، استاد مدیریت عملیات و تصمیم گیری در دانشگاه دیتون در اوهایو میگوید: هوش تجاری به شما نمیگوید چه باید بکنید، بلکه به شما میگوید یک کسب و کار قبلا چگونه بوده است و در حال حاضر چگونه است.

BI فرایندی است کمک گرفته از تکنولوژی که نرم افزار داده ها توسط آن  یا آنالیز تجاری مقایسه کنید BI این تعریف را با تعریف یا BA. مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا آنچه را اتفاق می افتد پیش بینی کند یا تجزیه و تحلیل تجربی در مورد آن انجام دهد .تجزیه و تحلیل تجاری در بعضی مواقع تجزیه و تحلیل پیشرفته نیز نامیده میشود.

هوش تجاری به کاربران تجاری نمیگوید که چه کاری انجام دهند یا اگر چه کاری را انجام دهند یک اتفاق خاص خواهد افتاد، بلکه در واقع روش هایی را به افراد ارائه میدهد تا بتوانند داده ها را برای درک بهتر و به دست BI. فقط برای تولید گزارشات است BI .آوردن بینش بهتر بررسی کنند.

به منظور ایجاد استراتژی های قوی تر برای سازمان خود، بهبود تصمیم گیری ها و همچنین کشف BI شرکت ها و سازمان ها از فرصت های تازه تجاری برای کسب و کار خود بهره میبرند.

منبع : https://karokasb.org/