شرکتهای بزرگی در امر حمل و نقل فعالیت می کنند و کنوانسیون های متعددی نیز در این زمینه تصویب شده و کشورهای عمده جهان نیز به آنها پیوسته اند

اتحادیه های جهانی بزرگ برای نظم بخشی به امور حمل و نقل بنیان نهاده شده اند و دروس مختلفی در این حوزه تدریس می گردد.بلتبع، پرونده ها و اختلافات زیادی نیز در این حوزه رخ می دهد که البته به علت اینکه بیمه ها، نقس به سزایی در پوشش ریسک های حمل و نقل دارند، وکلای تجاری در پرونده ها، یکی از اشخاصی را که زیاد در این گونه از پرونده ها با آنها سرو کار دارند، شرکت های بیمه هستند. حمل مرکب در تجارت بین المللی شاید چندان در نظر اول موضوع قابل اعتنای حقوق تجارت بین المللی نباشد.

اما با توجه به کنوانسیون بین المللی کالا و ضوابط و تعهدات خریدار در آن کنوانسیون، می تواند حمل مرکب در تجارت بین المللی دارای آثار حقوقی ای باشد.

حمل و نقل بین المللی کالا، انواع و اقسام مختلف داشته و از این حیث که از چه طریق صورت پذیرد نیز منقسم به انواع مختلف است. در اینجا قصد نداریم به آنها بپردازیم و در مقالات سابق در دسته تجارت و بازرگانی بین المللی می توانید آنها را مشاهده و از .، که کارکرد آن را مورد بررسی قرار می دهد حمل به دفعات در تجارت بین المللی آنها استفاده بفرمایید مانند نوشته موضوعی که در اینجا به آن پرداخته می شود،ارائه توضیح مختصری در خصوص حمل مرکب است .

درمقالات سابق عرض کرده ایم که سه روش حمل عمده دریایی ، هوایی و زمینی وجود دارد که طرفین یکی از انها را بنا به شرایط کشور مبدآ و مقصد و با توجه به نوع مرزهای خود تعیین می نمایند،مانند اینکه بار از ایتالیا به ایران از طریق دریا و کالا از ترکیه .به ایران از طریق زمینی حمل می گردد.

در مورد حمل مرکب در تجارت بین الملل باید گفت؛ شرایطی به وجود می آید که برای حمل کالا ضرورت دارد کالا هم از سه یا دو طریق حمل رد و بدل گردد .

به این معنی که در بخشی از مسیر از طریق دریا و بخشی از طریق زمینی و یا هوایی انجام گردد.در این موضوع بحث راجع به حمل مرکب مطرح می گردد و همان گونه که از نام آن پیدا است ترکیبی از چند روش حمل است .

در این مورد یک نوع سند حمل صادر می شود که نشان دهنده حمل از مبداء تا مقصد خواهد بود.

هرچند که در این میان طرق و روش های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.بنابر این فروشنده تنها همان سند بارنامه، یا راهنامه دریافت و برای طرف خریدار خود ارسال می دارد .

حمل مرکب در تجارت بین المللی در مورد کشورهایی که بازار هدف خود را در کشوری شناسایی کرده اند که اقتضاء حمل کاال .استفاده از محموعه از طرق حمل است، بسیار دیده می شود.

ممکن است گفته شود که در هر صورت هر کشوری می تواند از طریق هوایی کالاهای خود را ارسال دارد، اما پاسخ این است که در حمل و نقل بین المللی، یکی از مواردی که بسیار پر اهمیت است، بررسی هزینه ها است.در این میان، چو نکه حمل و نقل دریایی، .هزینه حمل کمتری دارد، اکثر شرکتها مایلند تا آنجا که ممکن است از طریق اسفاده نمایند.

مگر اینکه کالای آنها بسیار اندک باشد و یا در زمره کالاهای سریع الفساد باشد.

منبع : http://lawoffices.ir/