مشخصات روستا 
منطقه :
سیستان و بلوچستان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۷۶۲ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه

شرح مختصری  درباره روستا  :

روستایی در دهستان تمین بخش لادیز شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان ایران است. مردم این روستا برخلاف سایر نقط بلوچستان به گویشی از زبان فارسی که با گویش مشهدی و سیستانی شباهت زیادی دارد صحبت می‌کنند اما مانند سایر نقاط بلوچستان اهل سنت حنفی هستند.اکثریت جمعیت این روستا از طایفه کرد و سادات هستند

جالب است که جمعیت این روستا در تابستان تا دوبرابر جمعیتش در سایر فصول می‌رسد که دلیل آن بازگشت اهالی روستا که برای کار در زاهدان زندگی می‌کنند است.