مشخصات روستا 
منطقه :
تبریز
محصول روستا :
پنبر ، سفال
جمعیت:
۵٬۳۵۰ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه

شرح مختصری  درباره روستا  :

ایران که زمانی مستعمره انگلیس و روسها بوده و بخش جنوب شرقی تبریز اتراق سربازان و فرماندهان این قشون بوده که کلمه لیگ وان league one یعنی درجه یک نامگذاری شده که در مناطق آبدرمانی و جیینی ساخت و ساز سربازان انگلیس مشهود است

پنیر گوسفندی تولید شده در این روستا شهرت جهانی دارد