مشخصات روستا 
منطقه :
گلپایگان
محصول روستا :
انگور ، سیب ، زردالو،خیار و سبزیجات
جمعیت:
۶۲۴نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه

شرح مختصری  درباره روستا  :


وجود بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان بن موسی بن جعفر، در روستای وانشان که بنای آن با توجه به کتیبه داخل حَرم، به قرن دهم خورشیدی مربوط می‌شود.

وجود درخت عظیم و فوق‌العاده قدیمی کنار دیوار امامزاده که نزدیک به هزار سال عمر دارد.

در آبان ماه سال ۹۱ غاری قدیمی با بقایای استخوان چندین انسان و ظروف سفال شکسته درکوه تیر روستای وانشان کشف شد که پس از انجام بررسی‌ها توسط میراث فرهنگی استان اصفهان، مشخص شد که قدمت آن‌ها به بیش از ۳۰۰۰ سال می‌رسد که حاکی از قدمت و وجود زندگی در زمان‌های قدیم در این روستا است