مشخصات روستا 
منطقه :
استان یزدمحصول روستا :
گل افتابکردان انگور انار صیفی جات خاکشیر اویشن
جمعیت:
900
سفر تیم تحقیق شرکت :

شرح مختصری  درباره روستا  :

این روستا تابع دهستان اسفندار از بخش بهمن به مختصات طول جغرافیایی ۲۷َ ۵۳ درجه و عرض جغرافیایی ۵۷َ ۳۰ و ارتفاع متوسط ۱۴۵۸ متراست.(بخش بهمن در شهرستان ابرکوه واقع در استان یزد می‌باشد.
این روستا در دشتی هموار که شیب ملایمی به سمت شرق دارد قرار گرفته و موقعیت طبیعی آن دشتی با آب و هوای گرم و خشک که در ۱۲ کیلو متری جنوب شرقی مرکز بخش مهر آباد قرارگرفته‌است. این روستا از توابع شهرستان ابرکوه واقع در استان یزد می‌باشد