مشخصات روستا 
منطقه :
شهرستان انار در استان کرمان
محصول روستا :
پنبه
جمعیت:
 ۳۴۰۳ نفر (۸۰۲ خانوار)
سفر تیم تحقیق شرکت :

شرح مختصری  درباره روستا  :

روستای بیاض انار ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان انار در استان کرمان ایران است.. روستای بیاض در مرکز دشتی به همین نام در شمال استان کرمان و به فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شهر انار قرار دارد و دارای بافت تاریخی و دیدنی های فراوانی است؛ روستایی که وجه تسمیه خود را از کشتزارهای سفید پنبه می‌گیرد.اگر از کشتزارهای پنبه بگذریم، وجود بناهای تاریخی، قنات‌ها و آسیاب‌های قدیمی، کاروانسرای عباسی، مسجد سبز پوشان و آب انبار دوقلو­ و قلعه بیاض از جمله جاذبه‌های دیدنی روستای بیاض انار هستند.تپه تاریخی قلعه دختر بیاض در ۱۵ کیلومتری غرب روستا و در کوهستان معروف به دهانه بیاض قرار دارد. سفالها و شواهد موجود بر سطح این تپه قدمت آن را به دوره اشکانی (حدود ۲۰۰۰ سال قبل ) برمی گرداند. البته بیاض در قدیم دارای پنج رشته قنات نیز بوده که هنوز هم سه رشته از این قناتها بنام خسرو آباد ، ده بره و بن مور فعال هستند. هرچند این قنات‌ها فرسخ ها دورتر از روستا و در دل کوهستان غربی حفر شده اند اما هنوز هم در سالهای پرباران حجم زیادی از آب شیرین و گوارا را به دشت بیاض هدیه می کنند.

جاذبه روستا : دژ بیاض قنات اسیاب کاروانسرای شاه عباسی