مشخصات روستا 
منطقه :
کرج به چالوس
محصول روستا :
عسل
جمعیت:
50
سفر تیم تحقیق شرکت :
-

شرح مختصری  درباره روستا  :

روستای واریان ابتدا در جایی که اکنون بستر دریاچه سد کرج است، قرار داشت اما اهالی و ساکنان آن به مناطق بالاتر کوچ داده شدند و بدین ترتیب تنها راه ارتباطی آن راه آبی است. پس از پی‌ریزی سد امیرکبیر، تنها راه ارتباطی به ده واریان گذر از دریاچه سد کرج با قایق است. در این سوی دریاچه و کنار جاده هتلی به نام هتل واریان قرار داشت که امکاناتی برای قایق ‌رانی و اسکی روی آب نیز دارا بود.