مشخصات روستا 
منطقه :
۱۰۰کیلومتری غرب تهران،درشهرستان آبیک استان قزوین
محصول روستا :
دوغ،کره ،ماست و پنیر
جمعیت:
1500
سفر تیم تحقیق شرکت :

شرح مختصری  درباره روستا  :

هم ایرانی اند، هم اروپایی، هم فارسی می دانند، هم ترکی؛ صورتشان، هم شبیه آریایی هاست، هم شبیه گلادیاتورها و وایکنیگ ها، قدشان بلند است.
اهالی این روستا، به زبان لاتین می‌نویسند و به رومانو (زرگری) صحبت می‌کنند. بعضی زن ها که هنرمندتر از دیگرانند نیز خودشان نان می پزند و در مشک؛ دوغ و کره می گیرند و پنیر و ماست می بندند.چشمه‌ای به نام نوپلکس (noplex) در کنار این روستا قرار دارد که اهالی منطقه بر این باور هستند که اسفندیار شاهنامه در این چشمه رویین‌ تن شده است. در این افسانه گفته شده چون اسفندیار چشمانش را در زمان غسل بسته بوده، از آن ناحیه آسیب‌پذیر شد و در نهایت در جنگ با رستم و به دلیل کمک و حمایت‌های سیمرغ از رستم مغلوب شده و شکست خورد.