معرفی سایت
آدرس وب سایت :
https://www.udemy.com/نوع سایت :
سایتهای پر کرابرد
کشورهای بالاترین فعالیت :
IndiaUnited States Turkey
رنک الکسا :
407

درباره سایت  :

Udemy به سازمانها از هر نوع کمک می کند تا برای آینده رو به رشد کار آماده شوند. مجموعه متشکل ما از دوره های عالی تجاری و فنی دارای رتبه بندی بالا ، به شرکت ها ، دولت ها و سازمان های غیرانتفاعی این قدرت را می دهد که تخصص داخلی را برطرف کرده و گرسنگی کارمندان را برای یادگیری و پیشرفت برطرف کنند.