مشخصات دانشنامه سلامت
موضوع دانشنامه :
ورزش پشت میز نشینها

شرح این دانشنامه :

نشستن برای مدت زمان طولانی پشت میز کار می تواند عوارض جدی داشته باشد! این عدم فعالیت نه تنها بر سلامتی شما تاثیر می گذارد ، بلکه می تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد شما در حین کار نیز داشته باشد. مطابق مطالعات دانشگاه کالج پزشکی ورزشی آمریکا و مجله مدیریت بهداشت محیط کار :

60% از کارمندان اظهار کردند که مدیریت زمان کاری ، عملکرد ذهنی و عملکرد فیزیکی آن ها در روزهای که تمرین کردند بهبود یافته است. 27% از کارمندان در روزهایی که ورزش کردند ، تسلط بیشتری بر کنترل استرس خود داشته اند. 41% از كاركنان در روزهای ورزش میزان بالاتری از ” احساس انگیزه برای كار” گزارش دادند.
تمرینات پشت میز نشینی کششی
این 10 ورزش که در ادامه آمده برایتان توضیح می دهیم را می توانید پشت میز کار خود انجام دهید. انجام این ورزش های پشت میز خستگی شما را از بین می برد و احساس خوبی خواهید داشت ( مثل یوگا اما پشت میز کارتان ).

فناوری مدرن مزایا و راحتی زیادی به ما داده است ، اما با یک اشکال اساسی : بیشتر ما در طول 8 ساعت یا بیشتر در روز ، پنج روز در هفته و حتی بیشتر هفته های سال پشت میز می نشینیم.
حرکت گردن :گوش چپ خود را به سمت بالا و گوش راست خود را به پایین به سمت شانه خود آورده و چند ثانیه در همین حالت نگه داشته و سپس این کار را برای سمت چپ تکرار کنید.این حرکت یکی از متداول ترین تمرینات پشت میز نشینی است. حرکت ستاره: انگشتان دست خود را بچرخانید و تا آنجا که می توانید بلند شوید تا به آسمان نزدیک شوید. کف دست خود را به طرف سقف قرار دهید.سر خود را به سمت چپ بچرخانید و سعی کنید از بالای شانه خود نگاه کنید و چند ثانیه در همان حالت بمانید. سپس در سمت راست خود این ورزش پشت میز را تکرار کنید حرکت شراگ :هر دو شانه خود را به سمت گوش خود بالا بکشید و چند ثانیه همین حالت را نگه داشته و سپس رها کنید. برای نتیجه بهتر چند بار این کار را تکرار کنید ورزش زانو:با زانوی خمیده پای راست خود را بالا ببرید و آن را با دست های خود نگه داشته و به اندازه کافی نزدیک به سینه خود بکشید. 5 الی 10 ثانیه در این حالت نگه دارید. همین تمرین از تمرینات پشت میز نشینی را برای سمت چپ خود نیز تکرار کنید قدم زدن فقط دو دقیقه هم اثرات بد نشستن را کاهش میدهد اگر شما در حال حاضر هنوز نشسته اید ، منتظر چه هستید ؟ بلند شوید و حرکت کنید!

منبع : https://www.qimiasupplement.com/