آمستردام

آسیاب های بادی یک از نمادهای سنتی آمستردام - هلند

/trip11

در مدت کمی که آمستردام بودم سعی کردم چندتا از جا های دیدنی شهر و ببینم پس با گروهی همراه شدم ، منطقه ایی در نزدیکی شهر بود که پر از آسیاب های بادی بود ، آسیاب های بادی یکی از سنتی ترین نماد های آمستردام به حساب می آید...


آمستردام شهر کانالها - هلند

/trip08-2

سال ۲۰۰۷ بود که برای کاری رفته بودم آلمان فرصتی پیش اومد و یکی از برنامه های کاریم عوض شد و دور روز تو برنامه هام باز شد ...