ادوارد مویا

چشم انداز بازار ارز پس از انتخابات ایران

/teg010330

ارزش ریال در صورت احیای برجام مستعد صعود قابل توجهی خواهد بود.به گزارش ایسنا، انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار شد که مذاکرات بین ایران و سایر اعضای برجام برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم ها کماکان ادامه دارد. انتظار می رود که بازار نفت جهانی و بازار ارز در داخل ایران بیشترین واکنش را به حصول توافق مجدد از خود نشان دهند....