اروپا

آمستردام شهر کانالها - هلند

/trip08-2

سال ۲۰۰۷ بود که برای کاری رفته بودم آلمان فرصتی پیش اومد و یکی از برنامه های کاریم عوض شد و دور روز تو برنامه هام باز شد ...