اروپا گردی

قسمت نهم سفر کوله گردی اروپا - اسپانیا

/trip06-2

بعد از اسپانیا بنا بود برم پرتقال که برنامه عوض شد و باید برمی گشتم تهران پس بیلطم رو بجای لیسبون تهران به بارسلونا تهران تغییر دادم به همین دلیل هزینه اضافه ایی پرداخت کردم...


سفر کوله گردی اروپا قسمت پنجم - بروکسل

/trip06

از آلمان به سمت بلژیک و شهر بروکسل راه افتادم ...


ادامه قسمت دوم کوله گردی اروپا - آلمان

/trip03

ادامه مطلب کلیک کنید ......