استانی اقتصادی

صادرات استان مرکزی به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسید

/teg011108

ایسنا/مرکزی مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۷۰۹ میلیون دلار کالا از مبادی گمرکی استان مرکزی صادر شده است....