الو چاپ

کارت ویزیت، بازتاب آنچه شما هستید

/teg010303

افراد حرفه‌ای معمولا برای معرفی خودشان از کارت ویزیت استفاده می‌کنند، یک کارت کوچک که ممکن است راه خیلی ساده‌ای برای تاثیرگذاری به نظر برسد....