بازآفرینی

کتاب بازآفرینی بازار

/book-22

 

نام کتاب :
بازآفرینی بازار

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/86790

نام نویسنده :
 جان مک‌میلان
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/86790