بیتکوین

اگر ۱۰ سال پیش ۱۰۰ دلار بیتکوین می خریدید، الان چه قدر پول داشتید؟

/teg011127

بیت کوین در روزهای اخیر در حال ثبت رکوردهای متوالی بوده و حالا در استانه ورود به ۵۰ هزار دلار قرار دارد اما زمانی تنها ۱۰ سنت قیمت داشته است....


صعود شدید بیتکوین

/teg011121

برای نخستین بار ارزش بیتکوین از ۴۲ هزار دلار گذشت....


ریزش بیتکوین ادامه یافت

/teg011029

بیتکوین در آستانه از دست دادن کانال ۳۶ هزار دلاری قرار گرفت.