بیت کوین به جای پول

کدام شرکت‌ها بیت‌کوین قبول می‌کنند؟

/teg010505

شماری از شرکت های بزرگ جهان تا پایان امسال پذیرش بیتکوین و برخی از ارزهای دیجیتالی دیگر را آغاز خواهند کرد.